Kayıtlar

BİO ENERJİ NEDİR?

Bioenerji kozmik yaşam enerjisi, (hayat akımı) demektir. Bioenerjist bu akımı, insan bedeninin blokajlarını çözerek, sistemdeki bütün birbirleri ile bağlantılı çarkları (enerji merkezleri) hem ruh hem beden hem de zihin olarak düzenleyen, ilahi enerji kaynaklı çalışan, enerjisel bir şifalanma metodudur. Bilimsel olarak saptanabilir ve özel ölçüm araçları ile ölçülebilir.  Allah, dünya ile insanı bazı ironik özelliklerde yaratmıştır. Şöyle ki dünyanında insanın da %70'i sudur.  Dünyanın aurası atmosferidir, insanın koruyucu tabakası da aurasıdır. İnsanın aurasında, negatif kaynaklardan oluşan kayıtlar ve etkiler kişinin koruyucu kalkanını bozar. Böyle olunca da kişi, her türlü olumsuzluktan çabuk etkilenir. Çabuk yorulur, çabuk hasta olur, öfkelenir, demolize olur, sezgileri kapanır, net kararlar veremez, mutsuz, amaçsız biri haline gelebilir. Öğrenme güçlüğü çekebilir. Örneğin alın çakrasında blokajı olan migren olabilir. Hazmemediği duygular mide çakrasında blokaja sebep olabilirk